AI-Hub Keski-Suomi ja Pohjois-Savo

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon AI-Hubit vuorovaikutuksessa keskenään

AI (Artificial Intelligence, tekoäly), Hub (keskus, keskiö)

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueelliset AI-Hubit toimivat vuorovaikutuksessa keskenään

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueelliset AI-Hubit toimivat vuorovaikutuksessa keskenään, millä pyritään edistämään suurempien ja monipuolisempien tietoaineistojen syntymistä. Tämä mahdollistaa tarkempien ja luotettavampien tekoälymallien kehittämisen sekä uuden tiedon tuottamisen sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja kustannusvaikutusten optimoimiseksi. Tulosten saavuttamiseksi Keski-Suomen AI-Hub tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten toimijoiden (keskussairaalat, biopankit, eri SOTE-alan toimijat, yritykset) kanssa.

Pohjois-Savon alueellinen hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon tehokas toimintatapamalli edistämään uusien (disruptiivisten) teknologioiden käyttöönottoa sosiaali- ja terveysdatan käsittelyssä. Erityisinä painopisteinä ovat datan määrän laajentaminen ja sen älykäs käyttö tietoturvallisessa, suojatussa laskentaympäristössä.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka eri SOTE-toimijat voivat tehdä tekoälytuettuja ratkaisuja maakunta-, kunta- ja yksilötasolla. Lisäksi selvitetään, kuinka tekoälypohjaisilla tekniikoilla voidaan tehostaa SOTE-alan toimijoiden datojen sekä biopankkidatan analysointia ja tuoda yhteen informaatiota useammasta lähteestä ml. valtakunnalliset rekisterit ja avoimet datat (kuten liikenne- ja ympäristöaltistetiedot). Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka henkilökohtaista terveysdataa voidaan kerätä ja analysoida. Hankkeessa on tavoitteena myös aktivoida alueen yrityksiä mukaan hyödyntämään tekoälyä omissa SOTE-alan liiketoiminta-prosesseissa ja -tuotteissa.

Pohjois-Savon AI-Hub-hankkeen päätoteuttajat ovat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu. Työtä tehdään tiiviisti yhteistyössä paikallisten toimijoiden (Keskussairaalat, eri SOTE-alan toimijat, yritykset ) ja Keski-Suomen AI-Hub-hankkeen kanssa.

AI-Hub Pohjois-Savo -hankkeen työpaketit:

  1. Sosiaali- ja terveydenhuollon datan louhinta ja tietoturva sekä datan anonymisointi
  2. Pohjois-Savon tietoaltaan tietosisällön laajentaminen ja työkalut datan jalostamiseksi
  3. Pilotti. Tietoaltaan tiedon seulonta ja jalostaminen: esimerkkinä syövän sairastumiseen ja syöpäpotilaan ennusteeseen vaikuttavien tekijöiden seulominen tietoaltaasta koneoppimisen keinoin. Vaikuttavuus.
  4. Pohjois-Savon Open Data: terveysdataa tukevan tiedon käyttö tietoaltaassa

Keski-Suomen alueellinen hanke

Hankkeessa keskitytään alueella aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella tunnistettuihin lupaaviin sovellusalueisiin kuten hoitoprosessien tehostaminen, syövän hoito ja nivelrikon ehkäisy. Alueen yrityksiä aktivoidaan mukaan hyödyntämään tekoälyä ja laskennallisia menetelmiä omissa Sote-alan liiketoimintaprosesseissa ja -tuotteissa. Hankkeen lähtökohtana ovat maakunnan Sote-järjestäjän, yrityskentän ja liiketoiminnan tarpeet.
Tuloksena syntyy uusia laskennallisia päätöksenteon tukimalleja, tietoa kliinisen ja biopankkidatan potentiaalisten tekoälymenetelmien kehittämisestä, uusia toimintamalleja eri datalähteiden hyödyntämiseen ja mahdollisuuksien mukaan avoimia tietokantoja yritysten ja tutkijoiden hyödynnettäväksi.

AI Hub Keski-Suomi -hankkeen työpaketit:

  1. Laskennalliset simulaatio- ja päätöksentekomallit SOTE-toimijoille asiakasryhmäkohtaisten interventioiden ja päätösten vaikuttavuuden arviointiin
  2. Biopankkidatan tehokas hyödyntäminen tekoälysovellusten kehittämisessä
  3. Uudet tekoälypohjaiset ratkaisut polven nivelrikon varhaiseen diagnostiikkaan

Ajankohtaista

Ei tuloksia
ladataan

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon AI-Hubit vuorovaikutuksessa keskenään